Giải pháp âm thanh

Giải pháp âm thanh

Giải pháp âm thanhGiải pháp âm thanh
Karaoke gia đình đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình.
Cấu hình âm thanh cho những phòng Karaoke chuyên nghiệp. Với hệ thông âm thanh PRO ACOUSTIC SOLUTION không chỉ mang đến âm thanh phòng Karaoke đỉnh cao mà còn đáp ứng được nhu cầu nhạc mạnh, đủ để cho các bạn trẻ phiêu theo điệu nhạc DJ, Remix.....